ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ
  • Αρτοκλίβανοι ηλεκτρικοί και πετρελαίου


  • Μηχανές για προζύμι  

  • Ταχυζυμωτήρια


  • Στόφες ανοξείδωτες
 Επίσης αναλαμβάνουμε:

- Επισκευές αρτοκλιβάνων
- Συντήρηση αρτοκλιβάνων
- Εγκαταστάσεις  αρτοκλιβάνων , παντός τύπου.
- Επισκευές ατμών
- Επισκευές τελάρων
- Κατασκευή τελάρων
- Κατασκευή πανιών .
- Επισκευές πανιών για τελάρα
- Επισκευές και κατασκευή καροτσιών ανοξείδωτων
- Επισκευές  λαμαρίνων
- Κατασκευή λαμαρίνων
- Ανοξείδωτες στόφες
- Εξαερισμοί φούρνων
- Καμινάδες
- BOILER ( Μπόιλερ φούρνων )
- Ατμοδοτήσεις
- Μεταφορές φούρνων
- Ταχυζυμωτήρια επισκευές
- Συντηρήσεις ,  επισκευές μεταχειρισμένων μηχανημάτων, ανταλλαγές...

 και οτιδήποτε άλλο αφορά έναν σύγχρονο φούρνο...!!