ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 -2015-

Επισκευή αρτοκλιβανου Winkler και μεταφορά στην Αμαλιάδα


- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΥΡΝΟΥ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΤΟΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ!

- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟΥ-ΑΛΛΕΣ   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΩΝ 2012